Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Selmiye Alkan Gürsel »
Dekan Yardımcısı
Araştırma Alanı

Polimer Elektrolit Membranlı (PEM) Yakıt Pilleri, Lityum-iyon Piller Lityum-Hava Piller Katı-Hal Piller, Grafenin Enerji Çevrim ve Depolama Sistemlerinde Kullanımı, Radyasyon Başlatmalı Aşılama, Elektroaktif & İletken Polimerler

Fevzi Çakmak Cebeci »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Polielektrolit çok katmanlı ince filmler, yüzey kimyası, nanokompozitler, dikey olarak yönelimi ve fonksiyonel karbon nanotüpler, bor nitrür nanotüpler, silika nanoparçarcıklar, süperkapasitörler.

Selmiye Alkan Gürsel »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Polimer Elektrolit Membranlı (PEM) Yakıt Pilleri, Lityum-iyon Piller Lityum-Hava Piller Katı-Hal Piller, Grafenin Enerji Çevrim ve Depolama Sistemlerinde Kullanımı, Radyasyon Başlatmalı Aşılama, Elektroaktif & İletken Polimerler